Onun kendisi değil arabası Ekümenik (Buyrun bir polemiğe daha)

Bilindiği üzre Fener Rum Patriği Bartholomeus, Lozan Anlaşması uyarınca Türkiye tarafından “Ekümenik” (Dünyadaki tüm ortodoksların ruhani lideri) olarak kabul edilmiyor.

Fakaaat, Patrikhane’nin önünde park edilmiş Bartholomeus’un arabasının plakası, sanki “Ekümenik” sıfatının kabulü gibi.

Görüldüğü gibi, plakada EPB harfleri var. Bunun da “Ekümenit Patrik Bartholomeus”un kısaltması olduğunu söyleyenler çoğunlukta (Tesadüf mü yoksa:-).

Şöyle bir bakalım şu Ekümeniklik tartışmasına:

Ekümenik sıfatı İstanbul’daki patriğe ilk olarak 6’ncı yüzyıl ortalarında Bizans imparatoru tarafından verildi.. Evrensel anlamındaki Ekümenik, bütün dünyayı kapsıyor.. Yani İstanbul’daki Fener Rum patriği dünya üzerinde bulunan bütün Ortodoksların manevi lideri kabul ediliyor.
Ancak, ekümenik sıfatı Lozan anlaşmasıyla patrikliğin elinden alındı.. Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi Lozan’da siyasi ve idari görevleri ile ayrıcalıkları bulunmayan, sadece İstanbul’da Rum azınlığa yönelik faaliyet gösteren Türkiye cumhuriyeti devleti kanunlarına tabi dini bir kuruluş olarak kabul edildi.. Böylece patrikhanenin “ ekümenik ” niteliği son buldu..

O gün bu gündür, Fener patrikleri Türkiye cumhuriyeti yasaları çerçevesinde idari açıdan Eyüp Kaymakamlığına, Fatih Savcılığı’na ve İstanbul valiliğine bağlı. Yani patriğin Türkiye’deki muhatabı önce Eyüp kaymakamı sonra İstanbul valisi.

Ancak, patriğin protokoldeki yerinin bu olmadığı bir gerçek, çünkü, Patrik Bartholomeos Türkiye’ye hangi yabancı devlet adamı gelse protokolde yerini alıyor, dünyanın neresine giderse gitsin devlet başkanları tarafından kabul ediliyor..
İstanbul’daki patrikliğe en büyük desteği ise ABD veriyor.. ABD’nin “uzun süredir biz patriği Ekümenik, yani Türkiye içinde ve dışında pek çok kişinin dini lideri olarak kabul ediyoruz” açıklaması var.

Ekümenik, Hhristiyanlık ilahiyatı açısından ise “eşitler arasında birinci” anlamına geliyor.. Bu yüzden bütün Ortodoks kiliselerinin İstanbul’daki patrikhaneyi Ekümenik, dünyadaki 320 milyon Ortodoks’un da patriği ruhani lider kabul etmesi gerekiyor.. Ancak, bu dünya Ortodoksları arasında da kriz yaratan bir konu.. Çünkü, özellikle Rusya’daki ve Bulgaristan’daki Ortodoks kiliseleri İstanbul’daki patriğin Ekümenik sıfatını kabul etmiyor.. Ve dünya Ortodoks nüfusu içinde çoğunluğu Rusya oluşturuyor.. Yani tartışma sadece Türkiye ile Patrikhane arasında yaşanmıyor.. Ortodoks kiliseleri arasında da yüzyıllardır kıyasıya bir mücadele sürüyor.

Yorumlayın

Your email address will not be published.