Manifesto

“Olmazsa Olmazlar”ımız:

  • Basın Özgürlüğü
  • Demokrasi
  • İnsan Hakları
  • Özel Hayata Saygı

Fakaaaaat…

JÖNTÜRK, ‘karanlık’tan medet umarak Türkiye’yi ‘tarikatlar ve şeyhler ülkesi’ yapacaklarını sananların, bunların medyadaki haberciliğin ‘h’sinden anlamayan yandaşlarının,  şakşakçılarının, medya zırhının arkasına saklanıp iş takibi yapan, avanta peşinde koşan çakma gazetecilerin (ki onların savunduğu basın ahlak ilkelerine uymayı reddeder), yalakalıktan nemalanma çıkarmaya çalışanların, gericisi, bölücüsü ile bilcümle Türkiye’nin geri kalmasında katkıda bulunanların (tabii ki bunların şakşakçılarının) her fırsatta (yukarıda savunduğu ‘olmazsa olmazlar’ı çiğneme pahasına da olsa) takipçisi olacağını ilan eder.