The Walking Dead’deki zombilerin kökeni İstanbul mu?

The Walking Dead çizgi romanı ve TV serisiyle zirve yapan zombi kültürünün kökenleri İstanbul’da mı? Evet, JÖNTÜRK, bu popüler konuya Aziz Mahmut Hüdai’nin gösterdiği bir kerametle ışık tutuyor.

Derler ki, Osmanlı’nın 600 yıl üç kıta koşturmasındaki asıl güç, iman gücüydü. Padişahlar ve ulema, abdestsiz yere basmaktan korkar, kul hakkı yemezlerdi. Din alimlerinin çoğu keramete yani olağanüstü mucizelere sahipti.

Bursa kadılığı döneminde adil davranmasıyla nam salan Aziz Mahmut Hüdai de onlardan biriydi. Üsküdar’a gelip bir zaviye kuran Aziz Mahmut Hüdai, kendisinden keramet isteyen dönemin padişahına öyle bir keramet göstermiş ki, mezardan ölüler ayağa kalkmıştı. Belki de batılıların zombi kültürüne esin kaynağı olmuştu.

1543 yılında Sivrihisar’da doğan Aziz Mahmut Hüdai, derin din bilgisi sayesinde Bursa kadılığına kadar yükselmişti. Adalet dağıtmasıyla nam salan Aziz Mahmut Hüdai, bir süre sonra derviş olmayı seçmiş ve Bursa’dan Üsküdar’a gelerek orada bir zaviye kurmuş.

Varını yoğunu fakirlere dağıtan ve kadılığı bırakıp derviş olmayı seçen Aziz Mahmut Hüdai’nin yaptıkları dönemin padişahı I. Ahmet’in kulağına kadar gitmiş. Padişah I. Ahmet, Aziz Mahmut Hüdai’yi saraya çağırmış. Padişah onun sohbetinden çok etkilenmiş ve ona çok değer vermiş.

Aziz Mahmut Hüdai, saraya gidip gelmeye başlamış. Bir gün sarayda abdest alırken Sultan I. Ahmet eline testiyi almış, Aziz Mahmut Hüdai’nin abdest suyunu dökmüş, annesi Hanım Sultan’da havlu tutmuş.

Valide Sultan, Aziz Mahmut Hüdai’ye “Efendim bize bir kerametinizi gösterir misiniz?” diye sormuş.

Bu soru üzerine Aziz Mahmut şu cevabı vermiş:”Osmanlı Padişahı abdest suyumu döküyor, Valide Sultan ise havlumu tutuyor. Bundan büyük keramet olur mu?”

Sultan I. Ahmet, bir gün Üsküdar’daki zaviyeye Aziz Mahmut Hüdai’yi ziyarete gelmiş. Birlikte bir gezintiye çıkmışlar. Gezi sırasında Aziz Mahmut Hüdai, Sultan I. Ahmet’e dönerek,”Padişahım sana kendimi göstereyim mi ?” diye sormuş. Padişah da göstermesini istemiş.

Aziz Mahmut Hüdai, yakındaki mezarlığa doğru elini uzatmış:”Kalkın ey faniler” demiş. Bu emir üzerine mezarlar yarılmış ve orada yatan ölüler bir buğday başağı gibi mezarların içinde ayağa dikilmişler.

Padişah bu durumu hayretler içinde izlemiş. Aziz Mahmut Hüdai, bir süre sonra ölülere hitaben: ”Tekrar yerinize gidiniz” demiş ve ölüler de tekrar mezarlarına dönmüşler.

Bu keramet yani olağanüstü mucize karşısında Padişah, Aziz Mahmut Hüdai’ye dönerek

“Ey tertemiz canların piri. Bizim saltanatımız seninkinin yanında bir zerre bile olamaz.” demiş.

Aziz Mahmut Hüdai, 1628 yılında ölmüş ve zayisinin bulunduğu yere defnedilmiş. Üsküdar’daki türbesi şimdi her gün yüzlerce kişi tarafından ziyaret edilir.

Belki de Aziz Mahmut Hüdai’nin padişaha gösterdiği keramet, günümüzde batılıların çektiği zombi filmlerine esin kaynağı olmuştur.

Yorumlayın

Your email address will not be published.