Kuran, Hz.Muhammed’in peygamberliğinden önce mi yazıldı?

Tartışma, İslam tarihinin yeniden yazılmasına yol açabilecek kadar büyük. Birmingham Üniversitesi’nde bulunan ve dünyanın en eski Kuran’ından olduğu iddia edilen sayfalar incelendikçe şok edici detaylar ortaya çıkıyor. Karbon 14 tarihlendirme metoduyla yapılan incelemeler, sayfaların 568–645 yılları arasında yazıldığını ortaya çıkardı. Bu da büyük bir tartışmayı beraberinde getirdi.

İslam tarihi, Hz. Muhammed’in 570–632 yılları arasında yaşadığını ve Kuran’la ilgili ayetlerin 610 yılından sonra yazılmaya başlandığını ve Kuran’ın tamamının üçüncü Halife Osman’ın emriyle 653 yılında derlendiğini savlıyor.

Sayfaları inceleyen bilim adamları, Karbon 14 tarihlendirme metoduyla sayfaların 568–645 yılları arasında (kesin bir tarih belirlemek zor) yaşayan bir hayvandan alındığını belirledi.

Bu verilere göre sayfalar en geç tarih (645) baz alındığında bile ilk Kuran’ın derlendiği 653 yılından öncesine ait oluyor.

Bazı bilim adamları, daha önceki tarihleri (568–610) dikkate alarak Kuran’ın Muhammed Mustafa’nın peygamberliğinden önce yazılmış olabileceğini ileri sürüyor.

Bazıları ise işi daha ileri götürüp, “Sayfalar 568–569 yıllarında yazılmışsa, bu durumda söz konusu Kitap, Muhammed doğmadan yazılmış olur, Bu da bilinen İslam tirihinin çöküşü anlamına gelir” diyor.

Bu görüşe karşı çıkanların savunması da şöyle:

“Kitabın erken tarih baz alınarak yazılmış olma ihtimali düşük. Çünkü, kitabı yazanın, Hz. Muhammed’i o tarihte tanıması gerekir ki bu mümkün değil. Bunun için büyücü olmak lazım.”

Tartışmayı sürdüren bilim adamları arasındaki bir kesimin sorusu da şu:

“Peki ya bu kitap, 590–610 (Hz. Muhammed’in gençlik dönemi) yılları arasında yazıldıysa veya yazdırıldıysa?”

Evet bu soru, yanıtlanması en zor olanı.

Sayfalar üzerindeki çalışmalar hummalı bir biçimde devam ediyor. Kuran sayfalarının önümüzdeki aylarda sergilenmesi de düşünülüyor.

Yorumlayın

Your email address will not be published.