Kripto FETÖ’cüler ve IŞİD destekçileri hangi tarikatlarda saklanıyor?

/

Recep Tayyip Erdoğan ve saz arkadaşlarının verdiği gazla yasa dışı olmalarına rağmen, Türkiye tam bir tarikat cenneti oldu.

Bunda kuşkusuz AKP’nin oy kaygısıyla 30 Kasım 1925 tarihli ve 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Yasasının etkin bir şekilde uygulanmasına yanaşmaması etkili oldu.

Türkiye’de 20’si çok etkin, 30 dolayında büyük tarikat yapılanması var. Bunların bir kısmının yurt dışı örgütlenmeleri de mevcut. Bu 30 dolayındaki cemaat ve tarikat türü yapının 400 dolayında kolu bulunuyor. Bu yapılara mensubiyet içerisinde olan yaklaşık 2 buçuk milyon kişi var. Sempatizan anlamında ise bu sayının 5-10 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.

FETÖ (güya etkisi kırıldı) başta olmak üzere bu tarikatlar (Menzil, Erenköy, İsmaliağa, İskenderpaşa vb.), devlet içinde (askeriye dahil) örgütleniyor, şirketler kurup büyük bir ekenomik güç oluyor.

Bu faaliyetlere AKP iktidarı bilerek ve isteyerek göz yumunca da, tarikatlar kontrolsüz bir güç olma yolunda hızla ilerliyorlar.

Hâl böyle olunca da, AKP iktidarı ile köprüleri atan FETÖ yapılanmasının kripto unsurları ve Türkiye’deki IŞİD destekçileri faaliyetlerine göz yumulan bu tarikatlarda kendilerini saklama olanağı buluyor.

Peki bu tarikatlar hangileri?

Bundan önce Türkiye’deki tarikat haritasına (en etkilileri baz alınarak) bir göz atmak gerekiyor:

1-a)Nakşibendi tarikatı:
Türkiye’de en fazla kolu, en fazla cemaati, en fazla müridi bulunan, siyaset ile iç içe olan, Türkiye’nin en etkili tarikatıdır. Kolları olarak şunlar sayılabilir:

•Menzilciler (Adıyamancılar)(Gavsçılar)(Semerkand)
•İskenderpaşa Cemaati (günümüzde Tayyip Erdoğan ve pek çok AKP’linin bağlı olduğu cemaat)
•İsmailağa cemaati (İhvancılar-Cübbeli Ahmet)
•Süleymancılar
•Hazneviler (Şeyh İzzettinciler)
•Yahyalı Cemaati (Kayserililer)
•Erenköy Cemaati (pek çok AKP’lii bu cemaattendir)
•Tufancılar
•Kıbrısiler (Şeyh Nazım Kıbrısi tayfası)
•Zilan cemaati
•Reyhaniler
•Hacegan

•Işıkçılar (İhlas Grubu)
•Arvasiler
•Akfırat Cemaati
•Halidiye
•Şeyh Muhammed Nayır Erzincani.
•Bilvanis

1-b)Nurcular (Aslında Nakşibendi kökenlidir, ancak ayrı bir tarikat olarak düşünülmektedir). Kolları:

•Gülen Cemaati(fetöcüler)
•İlim Yayma Cemiyeti.
•Kırkıncı Hocacılar
•Yeni Asyacılar
•Yeni Nesilciler
•Aczimendiler(Müslüm Gündüz)
•Meşveretçiler
•Medzehra
•Zehra Vakfı
•Kurtoğlu (Okuyucular)
•Sungurcular
•Yazıcılar
•Medrese Alimleri Vakfı
•Alvarlı Efe Cemaati
•Hayrat Cemaati
•Norşin Dergâhı(Şeyh Nurettin Mutlu)(tefecilik sabıkalısıdır)

2)Kadiri tarikatı:
Abdülkadir Geylani’nin öğretilerini kabullenen, Türkiye’de çok etkin, siyaset ile iç içe geçmiş çok sayıda müridi bulunan tarikat. Kolları:

•Galibiler.
•İcmalciler(Haydar Baş)
•Tillocular
•Muhammediye
•Halisiye
•Üveysler
•Şeyh Osman cemaati
•Zenbililer
•Hüseyniler
•Farukiler
•Bilal-i Nadir (Nadiriler)
•Kesnizani
•Şettariye

3)Halveti tarikatı:
Kadiri ve Nakşibendilik ile sıkça karıştırılsa da bağımsız bir tarikattır.
Türkiye’de çok sayıda cemaatleri ve müritleri bulunur. Kolları:

•Cerrahiler(sosyetik-şarkıcı-popçu-topçu tarikat)
•Uşşakiler
•Şabaniye
•Mısriyye
•Ticaniler
•Ruşeniye
•İpek Yolu
•Sünbüliye
•Nasuhiyye
•İbrahimiye

4)Rufai tarikatı:
Ahmet Ali Rüfai’nin 1148 yılında kurduğu sünni-islam tarikatıdır. Vücutlarına şiş batırmaları ile bilinirler. Kolları:

•Kubbealtı Cemaati
•Çorum Dergahı
•Mehmet efendi Cemaati
•Maafiriler
•Antakiler
•Marufiler
•Ayderussiyye
•Sayyadiye
•Zeyniyye
•Sebsebiyye
•Kantaniye

5) Melami Tarikatı (Bayramiler):
Hacı Bektaş Veli ve Hacı Bayram Veli’nin felsefesini benimseyen tarikat. Aslında Anadolu’nun Türkleşmesi ve Osmanlı’nın kuruluş döneminde çok etkili olduysa da, devlet politikalarını tasvip etmediğinden ve sisteme karşı duruşundan ötürü yerini Nakşibendilik, Halvetilik gibi daha sistem odaklı tarikatlara bırakıp önemsizleşmiş, sindirilmiştir.  Kolları:

•Maşukiler
•Aksarayiler
•Edirneviler
•Yakubi
•Kabayiler
•Kemaliler

6)Sühverdiyye Tarikatı:
Bağdar kökenli tarikat. halvetiler ile yakın ilişki içerisindedir. Türkiye’de sayıları önemsizdir. Kolu:

•Zeyniyye

7)Çeştiyye Tarikatı:
Seyyid Giyaseddin el çişti tarafından Hindistan’da kurulan tarikat. günümüzde Türkiye’de sayıları çok azdır, önemsizdir. Bazı kolları;

•Sabiriye.
•Nizamiyye.

8)Şazeliye Tarikatı:
Sultan 2. Abdülhamid’in bağlı olduğu tarikat. osmanlı döneminde avrupa ve balkanlarda çok etkiliydi, günümüzde önemsizdir. Kolları:

•Simaviler
•Çizmeciler
•Aleviyye(Aleviler ile alakası yoktur)
•Derkaviyye

9)Mevlevi tarikatı:
Kökeni Anadolu olan, Mevlana Celaleddin Rumi’ye bağlı tasavvuf tarikatı. Tarikatın en büyük kolu Mevlana’nın oğlu Sultan Veled’den gelenlerin oluşturduğu koldur. Bugün Çelebi olarak tayin edilen yani seçilen kişi Konya ilinde yer alan Mevlana türbesindeki dergahta yaşam sürer.
Türkiye’de farklı yerlerde mevlevihaneler vardır, diğer tarikatlar gibi kollara ayrılmamıştır.

Ha tabi bunlara Adnan Hocacıları, Furkancıları da eklemek lazım (İkisi de kovuşturuluyor).

JÖNTÜRK’ün edindiği bilgilere göre, Türk istihbarat birimlerinde FETÖ’cülerin ve IŞİD destekçilerinin daha çok Nakşibendi tarikatının kollarında gizlendiklerine ilişkin bilgiler bulunuyor.

NOT: Yukarıdaki tarikat haritasına Tayyiban Cemaatini de eklemek gerek aslında. Tayyiban Cemaati’ni Nakşibendi Tarikatı içinde saymak gerekiyor. Bu cemaatte FETÖ’cülere verdikleri destekle bilinen çok sayıda politikacı, işadamı halen ellerin kollarını sallayarak dolaşıyor.

1 Comment

  1. Hristiyanlar Noel’de en az %50 indirim yaparken, Müslümanlar ramazanda %200 zam yapıyor.

    Din başka ,Ahlak başka

Yorumlayın

Your email address will not be published.