Kayıp kıta Atlantis Karadeniz’de mi?

JÖNTÜRK klavyeleri şimdi de kayıp kıta Atlantis’e ilişkin çok önemli bilgileri okurlarıyla paylaşıyor. Evet Alman bilim insanları Christian Schoppe ve Siegfried Schoppe, kayıp kıta Atlantis’in Karadeniz’de olduğunu ve Nuh Tufanı’nın da Atlantis’in sulara gömülmesi ile oluştuğunu belirlediler.

İki Alman bilim adamı, 1997 yılında Nuh Tufanı’nın Karadeniz’de oluştuğunu savlayan Amerikalı bilim insanları Walter Pitman ve William Ryan’ın tezini bir adım daha ileri götürdüler.

Pitman ve Ryan, 1997 yılında yayınladıkları araştırmalarında, M.Ö 5500 yılında bir tatlı su gölü olan Karadeniz’in büyük olasılıkla bir deprem sonucu oluşan İstanbul Boğazı’ndan gelen tuzlu su ile karıştığını ve bunun sonucunda oluşan taşkının da Nuh Tufanı’na neden olduğunu savlamışlardı.

İki bilim insanının bu savı uzun süre tartışılmış, daha sonra iki Bulgar bilim insarı Petko Dimitrov ile Dimitar Dimitrov, yaptıkları araştırmada Pitman ve Ryan’ın tezini doğrulayan bulgulara rastlamışlardı.

Evet bu bilimsel hatırlatmaların ardından gelelim Christopher ve Siegfried Schoppe’nin tezine:

Bu iki bilim insanı, Pitman ve Ryan’ın Nuh Tufanı’na ilişkin tezlerini desteklerken, Atlantis’in de Karadeniz’de olduğunu ileri sürdüler.

Schoppe’ler, Atlantis’in bir ada şeklinde olmadığını, aksine o zaman bir tatlı su gölü olan Karadeniz’in etrafını çevreleyen bir ülke olduğunu savlayarak şu görüşleri savunuyorlar:

  • Atlantis, ileri düzeyde bir uygarlıktı. Nitekim, bilim insanlarının o döneme ilişkin yaptıkları araştırmalardan elde edilen buluntular bunu ortaya koyuyor.
  • Atlantis şehirleri, Karadeniz’in taşması sonucu sular altında kalınca, buradan göçenler, Mısır, Yunan, Anadolu, Mezopotamya uygarlıklarını kurdular.
  • Avrupa’da ve Türkiye’de konuşulan birçok dilin kökeni, Karadeniz’deki Atlantis uygarlığına dayanıyor.
  • Yunanlılar, Atlantis krallarının (Atlas vb.) adlarını alarak mitolojilerini oluşturdular.
  • Platon’un Atlantis’e ilişkin anlatılarının kökeninde de Atlantis’ten göç edenlerle gelen yazılı tabletlerin etkisi vardır.
  • Anadolu uygarlıklarınının çoğunda Atlantis’in etkileri görülür.
  • Atlantis kültürü, birçok toplumun göçebe hayattan yerleşik hayata geçişini ve ataerkil yönetim yapısının oluşmasını sağlamıştır (Atlantis erkek egemen bir yönetim yapısına sahipmiş).

Sayfalarca bilimsel araştırmanın özeti böyle.

Şimdi şu soruların sorulması gerekiyor:

  1. Türkiye’de bu konuda yapılan herhangi bir araştırma var mı?
  2. ABD ve Avrupa’nın artan Karadeniz ilgisinin ardında bu bilimsel çalışmalar mı yatıyor?

Evet, bu sorulara cesur yanıtlar verecek etkili ve de yetkililer aranıyor.

NOT: Mustafa Kemal Atatürk, kayıp Mu Kıtası’nın sırrını çözmek için diplomat Tahsin Mayatepek’i görevlendirmiş ve Mayatepek de Latin Amerika’da araştırmalarda bulunmuştu. Keşke Karadeniz’e ilişkin bu savlar o dönemde ortaya çıksaydı da, Mayatepek o kadar uzaklara gitmeseydi.

Yorumlayın

Your email address will not be published.