IV. Murad’ı dolandıran Dürzi simyacı

IV. Murad (17. Osmanlı padişahı, 96. İslam halifesi – 1623-1640 yılları arasında hüküm sürdü. Bağdat Fatihi olarak bilinir) zamanında Suriye’nin ferman dinlemez Dürzi emirlerinden Fahreddin yakalanıp idam edilir. Fahreddin’in yetişkin bir kızı erkek kıyafetinde Diyarbakır’a kaçar ve orada namlı bir şeyhe sığınır.

Kimse, kız olduğunu farkedemez. Bakırı altın ve gümüş yaptığını söyleyen bu sahte delikanlı sığındığı şeyhi de bir takim simya oyunları ile kandırır.

Padişah IV. Murad, Bağdat seferine giderken Diyarbakır’a uğrar. Şeyh efendi tarafından hükümdara takdim edilen sahte delikanlı, padişahı da kandırır ve altın yapmak için malzeme bedeli olarak 1000 altını cep eder. IV. Murad, Diyarbakır’dan ayrıldıktan sonra da parayı, içki ve sefahat alemlerinde tüketir. Bu arada sahte delikanlı kız, bir oynaş edinir ve ondan ikiz kız sahibi olur.

Bağdat’tan “Fatih” olarak dönen IV. Murad, Diyarbakır’a tekrar geldiğinde sahte delikanlının foyası da ortaya çıkar ve kendisi ile ikiz kızları boğularak öldürülür.

Kaynak: Reşat Ekrem Koçu.

Yorumlayın

Your email address will not be published.