II. Selim’in tamtakır hazinesi

Kanuni dönemi Osmanlı’nın en güçlü olduğu yıllar olarak bilinir. Oysa, Kanuni’den sonra tahta çıkan II. Selim’e (Hürrem’in oğlu-11. Osmanlı Padişahı, 1566-1574 yılları arasında hüküm sürdü) bomboş bir hazine devralmıştı. 

Öyle ki, Kanuni Sultan Süleyman Zigetvar’da 1566 yılında öldüğü zaman, oğlu II. Selim İstanbul’dan sonra Belgrad’da da tahta çıktığında askere dağıtılacak cülus bahşişi için yeterli para bulunamamıştı.

Bu durum vezir-i azam Sokullu Mehmet Paşa’yı da çok zor durumda bırakmıştı.

Cülus bahşişinin dağıtılmaması üzerine yeniçeriler, yeni padişahın defterini nasıl düreceklerinin hesabını yapmaya başlamışlar.

Nitekim, Sarı Selim olarak da bilinen (Bir diğer namı da Sarhoş Selim idi) II. Selim’in İstanbul’a girişinde bir yığın rezalet ve bela çıkmıştı.

Hepsi tamamen duygusal nedenlerden…

Yorumlayın

Your email address will not be published.