Hz. Musa’nın sandığı Hatay’da mı saklanıyor?

Ahid-i Sanduka. Diğer adıyla Musa’nın sandığı… İçinde Hazreti Musa ve Hazreti Harun’dan eşyaların yanı sıra kutsal kitap Tevrat’ın aslının olduğuna inanılan sandık, yaklaşık 2 bin 600 yıldır kayıp. Tarih boyunca birçok kişinin bulmak istediği sandığın yeraltında bir mağarada saklandığı ileri sürülüyor. Peki bu mağara Hatay’da olabilir mi?

Dini kaynaklarda ve tarihte birçok efsaneler vardır. Dini kaynaklarda anlatılanlara göre, firavunun zulmünden dolayı Mısır’dan kaçan İsrailoğulları, Hazreti Musa’nın asasıyla Kızıldeniz’i yarmasıyla Sina Yarımadası’na geçerler. İsrailoğulları’nın öbür yakaya geçmesinden hemen sonra Kızıldeniz yeniden kapanır ve onları takip eden Firavunun ordusu boğulur.

Kavmini yok olmaktan kurtaran Hazreti Musa, Sina Dağı eteklerinde Tevrat’tan 12 kopya hazırlar ve bunları 12 kabileye dağıtır. Tevrat’ın aslını ise bir sandığa koyar. Daha sonra Ahit Sandığı olarak adlandırılan sandığa Hazreti Musa’nın taş levhaları ve Hazreti Harun’dan eşyalar yerleştirilir.

Yahudilerin Birleşik Krallık kurduğu Hazreti Davud döneminde sandık, Kudüs’e taşınır. Hazreti Süleyman’ın yaptırdığı mabede konan sandık, milattan önce 587 yılına kadar burada kalır. Babil’in asma bahçelerini yaptıran Babil İmparatoru Behtunnesar, milattan önce 587 yılında Kudüs’ü işgal eder.. Bu işgal sırasında mabet yağmalanır ve Musa’nın sandığı kaybolur. Ancak sandığın kaybolmadığı onu koruyan Levililer tarafından Süleyman mabedinin gizli tünellerinde saklandığı inancı yayılır.

Aradan 5 asır geçer. Milattan önce 70’li yıllarda Kudüs bu kez Romalıların eline geçer. Süleyman’ın mabedi yıkılır. Musa’nın sandığının yıkılan Süleyman mabedinin altındaki gizli tünellerde bulunarak Roma’ya götürüldüğü söylentileri yayılır ancak bu hiçbir zaman kanıtlanamaz.

Esrarlı sandıktan kutsal kitap Kuran-ı Kerim’de de bahsedilir. Bakara Suresi’nin bir ayetinde şöyle buyurulur; “Peygamberleri onlara dedi ki :” O’nun hükümdarlığının belgesi, size Tabut’un gelmesidir. Onda Rabbinizden “bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinden ve Harun ailesinden arta kalanlar var. Onu melekler taşır. Eğer inanmışlarsanız, bunda şüphesiz sizin için delil vardır”

Bazı hadisleri yorumlayan İslam âlimlerine göre, Musa’nın sandığı ahir zamanda yani kıyametin kopmasına yakın ortaya çıkacak Mehdi tarafından bulunacaktır. Yahudilerin inancına göre de sandık, Mesih’in gelişinden sonra ortaya çıkacaktır.

Hıristiyanlar ise tarih boyunca sandığın peşine düşerler. Hatta Haçlı seferleri sırasında Tapınak Şövalyeleri tarafından Süleyman mabedinin yıkıntıları kazılarak Musa’nın sandığını ararlar.

Yaklaşık 2 bin 600 yıldır bulunamayan kutsal sandık, tüm araştırmacıların ilgi odağı haline gelir. Kutsal kitaplar ve dini kaynaklardan yola çıkılarak sandığın nerede olabileceğine yönelik yorumlar yapılır.

Bu yorumlardan biri de Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısıı Prof. Dr. Ali Rafet Özkan’a ait.

Hazreti Musa’nın sandığının yeraltı mağaralarında saklandığı yönünde bazı görüşlerin bulunduğunu anlatan Özkan, sandığın nerede olduğu ya da akıbeti konusunda somut bir bilgi olmadığını ifade ederek, ‘’Bu sandığın Antakya’da bir mağarada saklandığı yönünde çok yoğun spekülasyonlar yapılıyor’’ diye konuşuyor.

Yorumlayın

Your email address will not be published.