Hürrem Sultan büyücü müydü?

/

Hürrem Sultan’ın doğduğu yer olan ve şimdi Ukrayna toprakları içinde kalan bölge, tarihte büyücülerin bulunduğu bir bölge olarak biliniyor. Eski Yunanlılar ve Karadeniz’in kuzey kıyılarına yerleşmiş Scyhia soyu, bölge yerlileri Neurianları sihirbaz olarak kabul ediyorlardı. Libya lideri Kaddafi’nin bir dönem yanından ayırmadığı Ukraynalı hemşiresinin doğaüstü güçleri olduğu iddia edilmişti. “Muhteşem Yüzyıl” dizisiyle yeniden gündeme gelen Hürrem Sultan’ın da büyü yaparak Kanuni Sultan Süleyman’a istediğini yaptırdığı ve sarayda egemenliğini kurduğu biliniyor.

Hürrem Sultan, Ukrayna’nın Rohatyn kentinde bir papazın kızı olarak dünyaya gelir. Tatarlar, kenti işgal edip ailesini öldürür. Önce Kırım Hanı’nın haremine verilir, daha sonra da 1520 tarihinde 20 yaşındayken Osmanlı Sarayına sunulur. Gerçek adı Alexandra Anastasia Lisowska. Osmanlı Sarayı’nda Kanuni Sultan Süleyman tarafından yüzü sürekli güldüğü için Türkçede neşeli, soylu kişi anlamına gelen Hürrem adı verilir.

kanuni-hurrem

Hürrem Sultan, Osmanlı’nın en güçlü hükümdarlarından Kanuni Sultan Süleyman’ın ikinci eşi olmayı başarır. Kanuni Sultan Süleyman, yaşlılık belirtileri göstermeye başlayınca, kimin veliaht olacağı konusunda sarayda entrikalar artar. İşte bu entrikaların o dönemdeki baş oyuncularından biri de, kendi oğullarından birini hükümdar yapmak isteyen Hürrem Sultan’dır.

Kanuni Sultan Süleyman’ın bir başka cariyesi Mahidevran’dan olan oğlu Şehzade Mustafa’yı öldürmesinde etkili olması Hürrem Sultan’ın en ünlü entrikalarından biridir. Yeteneği ve zekası sayesinde Osmanlı hanedanın Kanuni Sultan Süleyman’dan sonraki padişahı olması beklenen Şehzade Mustafa, babasının emriyle boğularak öldürülür.

Hürrem Sultan divan toplantılarını gizli bir bölme arkasından izler ve fikirlerini padişaha sunardı. Damadı vezir-i azam Rüstem Paşa’yla olan ittifakı da onun devlet işlerinde etkin bir güç olduğunu gösterir.

Devlet yönetiminde etkili olan Hürrem Sultan, İran savaşını destekledi. Ruslar ve Lehlerle barış içinde yaşanılmasını sağladı. Bu dönemde Ruslar Kazan ve Astrahan Hanlıklarına hakim olup doğuya doğru yayılmaya başladılar.

Hürrem Sultan 18 Nisan 1558 tarihinde eşi Kanuni Sultan Süleyman’dan önce 52 yaşındayken öldü. Oğlu II. Selim’in tahta çıkışını göremedi. Süleymaniye Camii Külliyesi içinde kendisi için yaptırılan türbeye gömüldü. Türbenin iç duvarları bir cennet bahçesini tasvir eden İznik çinileriyle kaplıdır.

hurremturbe

Tarih kitaplarında yukarıdaki bilgilere benzer bilgiler yer alır Hürrem Sultan’la ilgili. Ancak, çağdaş bazı kaynaklara göre, Hürrem Sultan asıl gücünü büyücülükten alıyordu.

Çağdaş bazı kaynaklarda Hürrem Sultan’ın büyü yaparak Sultan Süleyman’ı etkilediğinden bahsedilir. Onun yaptığı büyülerin etkisinde kalan Sultan Süleyman, öz oğlununun boğdurulması emrini verir. Yaptığı büyülerle insanları etkileyen Hürrem Sultan, sarayda en etkin güç haline gelir. Büyüleri o kadar tesirlidir ki sarayda her istediğini yaptırır.

Hürrem Sultan’ın doğduğu Ukrayna topraklarıyla ilgili efsaneler de bu kaynakları doğrular nitelikte. Eski Yunanlılar ve Karadeniz’in kuzey kıyılarına yerleşmiş Scyhia soyu, bölge yerlileri Neurianları sihirbaz olarak kabul ediyorlardı. Bu nedenle cadılık terminolojisinde Ukrayna topraklarının ayrı bir yeri var. Libya lideri Kaddafi’nin uzun yıllar yanından ayırmadığı Ukraynalı hemşiresinin de doğa üstü güçleri olan bir büyücü olduğu iddia edilmişti.

Yorumlayın

Your email address will not be published.