Fransa Krallığı’na Cem Sultan katkısı

Fransızlar, aslında pek de “Fransız” değillermiş. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde, Osmanlı’ya ait çok sayıda hikâyeden, efsaneden, kerametten bahsetmiştir. Onlardan bir tanesinde, Osmanoğulları’yla Fransızların akrabalığı, Cem Sultan yerine başka birinin cesedinin Osmanlıya gönderilmesi ve Cem Sultan’ın Fransa Kralı olması anlatılır. İşte Seyahatname’de geçen o ilginç hikâye;

Evliya Çelebi’nin anlattığına göre, Osmanoğulları’yla Fransızların akrabalıkları bulunmaktadır. Seyahatnamesinde, Fatih Sultan Mehmet’in Fransa kralının kızlarından biriyle evlendiğini ve Cem Sultan, Bayezid-ı Veli(II. Bayezid) ve şehzade Nureddin’in, Fatih’in bu hanımından doğduğunu yazmaktadır. O Fransız hatun, Fatih Sultan Mehmet’in türbesinin yanında gömülüdür. Hristiyan olarak öldüğü için türbede Kur’an okuyanlar ona sırtlarını dönerler.

Cem Sultan ve II. Bayezid

Cem Sultan, II. Bayezid’le yaptığı taht kavgasını kaybedince Avrupa’ya, büyük annesinin yanına kaçmıştır. Orada çok itibar görmüştür. Sonradan Sultan II. Bayezid, Fransa kralına elçi gönderip Cem Sultan’ı isteyince, onlar da bir hile yapıp Cem Sultan’a benzeyen bir sarışın Fransız’ı zehirli usturayla traş ederek öldürüp, Cem Sultan diye Padişah’a gönderdiler. Böylece yüzünün değişikliğini zehirle izah etmişler.

Cem Sultan’ın cesedi, Bursa’da dedesi Gazi Murat Han (II. Murat) yanına gömülmek için getirilmiş fakat cenaze merasimi sırasında öyle bir fırtına kopmuş ki herkes kaçmış ve türbeye üç gün kimse girememiş.  Sonradan cesedi başka bir yere gömmüşler. Anlatıldığına göre, o ceset Cem’e değil bir kâfire ait olduğundan Müslüman ölüler onu aralarına almak istememişler, o yüzden fırtına kopmuş.

Cem Sultan yerine bir başkası öldürüldükten sonra, Cem Sultan dış Fransa vilayetine müstakil padişah olmuştur. Yavuz Sultan Selim Mısır’ı aldığında, Cem Sultan ona; “Gazan mübarek ola” diye mektup ve hediyeler göndermiştir. Fransa kralları Cem Sultan neslindendir. Fransa’nın Osmanoğulları’yla yakınlığı krallarının Cem Sultan soyundan olmasındandır.

Vatikan’daki bir freskte Cem Sultan

Cem Sultan, Paris şehrinin dışında İrem Bağı gibi bir mesirede gömülüdür. Burası Müslüman mezarlığıdır.

Yorumlayın

Your email address will not be published.