Flaş! Kasım Süleymani’nin Ahmet Davutoğlu hayranlığı

“Kasım Süleymani, Ahmet Davutoğlu ile eskiye dayanan bir ilişkiye sahipti. Hatta İran politikasında Ahmet Davutoğlu’nun Türkiye’de oynadığı role benzer bir rol üstlenmek istiyordu….”

Böyle deniliyor İran Enformasyon Bakanlığı’nın ele geçirilen gizli casusluk dosyalarının birinde.

Intercept’in ele geçirdiği o belgelerde, birkaç gün önce Bağdat’ta ABD tarafından öldürülen Kasım Süleymani’nin 2014 yılında İran politikasında yer alma isteğinin değiştiği ve daha çok Hakan Fidan’ı anımsatır biçimde istihbarat kimliğine büründüğü söyleniyor.

İşte o gizli belgelerde Davutoğlu ve Hakan Fidan’ın adlarının geçtiği satırlar:


“MR. SULEİMANİ HAS AN OLD RELATİONSHİP WİTH AHMET DAVUTOGLU AND ALWAYS COMPARES HİS ROLE İN IRANİAN FOREİGN POLİCY TO THAT OF SOMEONE LİKE DAVUTOGLU İN TURKİSH POLİTİCS,” THE SECRET REPORT SAİD.

HOWEVER, SULEİMANİ’S SELF-PERCEPTİON HAD EVOLVED OVER TİME, ACCORDİNG TO THE REPORT, AND BY 2014, WİTH THE IRANİAN PROXY WAR AGAİNST ISIS İN FULL SWİNG, HE HAD BEGUN TO SEE HİMSELF LESS AS A POLİTİCAL İDEOLOGUE AND MORE AS A MİLİTARY AND İNTELLİGENCE CHİEF COMPARABLE TO HAKAN FİDAN, THE HEAD OF TURKEY’S POWERFUL İNTELLİGENCE APPARATUS.

JÖNTÜRK yakalar…

İlginizi Çekebilir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir