“Ergenekon davası Gladio B operasyonudur!”

/

Başlıktaki sözler ABD’nin son dönemlerdeki ünlü muhbirlerinden Sibel Edmonds’a ait. Edmonds’ a göre, Ergenekon davası, ünlü Gladio Operasyonu’nun biçim değiştirmesi sonucu ortaya çıkan yeni politikanın sonucu. 

FBI’da bir süre çalıştıktan sonra kapı dışarı edilen ve sonra  muhbirlik mesleğine sıkı bir geçiş yapan Edmonds, Gladio’nun A planından B planına geçildiğini belirterek şunları söylüyor:

Bir ABD ve NATO operasyonu olan Gladio yapılanmasında son yıllarda büyük bir değişikliğe gidildi. Gladio B olarak adlandıracağımız bu yapılanma bazı İslamcı gruplarla birlikte hareket edilerek yürütülüyor. Bir noktada Gladio’nun A planına sadık kalan unsurların temizlenmesi gerekliliği ortaya çıktı. Ergenekon davasıyla yapılan da budur. Bunda ayrıca ABD’nin Irak’a yönelik operasyonuna Türk ordusunun destek vermemesinin ve ayrıca Kuzey Irak’ta ayrı baş çekmek istemesinin de etkileri var. Ayrıca, bazı üst rütbeli Türk subaylarının Rusya ile yakın dirsek temasına girerek, Gladio’nun yapılanması hakkında bilgi verdiğine ilişkin bilgiler de var. Bu bardağı taşıran son damla olmuştur. Bu nedenle Gladio B planı tarafından işe yaramayacak unsurlar, geçmişteki olumlu katkılarına rağmen temizlenmektedir.

Karşılıklı olarak birbirimizden pek hoşlaşmasak da Edmonds’un yukarıdaki görüşleri, özellikle Ergenekon davasına ilişkin karar aşamasına gelindiği şu günlere inanılmaz denk düşüyor.

NOT: Gladio:  II. Dünya Savaşı sonrasında Batı Avrupa’da gelecekte olması beklenen bir Varşova Paktı işgaline cephe gerisinde bir direniş başlatmak amacıyla İtalya’da NATO tarafından gizli olarak örgütlenen kontrgerilla (stay-behind) operasyonunun kod adı. Gladyo, özel olarak NATO cephe gerisi direniş organizasyonun İtalyan kolunu belirtse de bazen “Gladyo operasyonu” NATO’nun bütün cephe gerisi (stay-behind) operasyonlarının gayriresmî adı olarak kullanılır ve bazen “Süper NATO” adıyla da anılır

Yorumlayın

Your email address will not be published.