Alın size has Osmanlı: Billur Kalkavan!!!

3 dakikalık okuma

Osmanlı meraklısı kaarîlerimize geliyor… Türk sosyetesinin ünlü isimlerinden Billur Kalkavan, otuzbirinci Osmanlı Padişahı I. Abdülmecid’in kanını taşıyor. Nasıl mı?

Abdülmecid, 1839’da tahta çıktığında 16 yaşında bir delikanlıdır. Abdülmecid, kadınlara aşırı düşkünlüğü ile biliniyordu. Havlet alemlerinde haremindeki kadınların Abdülmecid’e yaptığı şakalar dillerden düşmüyordu.

…Ve bir gün cariyelerden biri, şakanın ölçüsünü biraz fazla kaçırıp Abdülmecid’in başından aşağı abdest aldığı ibrikteki suyu boca edince haremden kovuldu. Heyhat, cariye o zaman hamileydi.

Kovulup, başkasıyla evlendirilen cariye, Abdülmecid’den olan oğlu İsmail’i doğurdu. Sonraları “Zülüflü” olarak anılacak İsmail, Saray tarafından hep kollandı, askeri okullar nazırı yapıldı.

Zülüflü İsmail Ağa’nın, Mustafa Kemal Atatürk ile Harbiye’de yolları kesişti. Atatürk’ün, “Zülüflü İsmail Ağa gibi kendimizi aldatmayalım” sözü meşhurdur. Bu sözün nasıl ortaya çıktığı Atatürk tarafından bizzat şöyle anlatılmıştır:

Biz Harbiye’de okurken bir kış yine böyle çok şiddetli geçiyordu. Mektebin sobaları yanmıyordu. Derdimizi idareye anlatamadık. Arkadaşlar Müdür’e çıkmak için beni seçtiler. Müdür Zülüflü İsmail Paşa… Evvela Padişah’a, sonra Müdür Paşa’ya dualar ettik. Nihayet soba meselesine geldik. Paşa birden bire gürledi: — Soğuk mu? Ne soğuğu? Padişah Efendimiz’in nimetleri gözünüze dizinize dursun… Görmüyor musunuz sobalar cayır cayır yanıyor. Çıkın nankörler!… Baktık sahiden de müdürün sobası güldür güldür yanıyor. Paşa da buram buram terliyordu. Sıcaktan yakasını açmıştı. Ve sanıyordu ki mektebin tüm sobaları böyle yanmakta…

Evet biz gelelim Zülüflü İsmail Ağa ile Billur Kalkavan’ın bağlantı noktasına.

osmanlibillur1

Evet, yukarıdaki ilandan da anlaşılacağı üzre Billur Kalkavan, Zülüflü İsmail Ağa’nın oğlu Celaleddin Germiyanoğlu’nun torunu oluyor.

Özetle, damarlarında saf Osmanlı hanedan kanı taşıyor.

Haydi Osmanlı meraklıları, Billur Kalkavan’ı da yüceltmeye…

billurkalkavan2
billurkalkavan3
billurkalkavan4

Yorumlayın

Your email address will not be published.