Abdülmecid’in küçük kızların bekaretini alma (bikrini izale) huyu

Recep Tayyip Erdoğan’ın “kendime en yakın hissetiğim Padişah” olarak nitelendirdiği I. Abdülmecid’in (1826–1861, 31. Padişah, 110. Halife, 1839–1861 yılları arasında tahtta kalmıştır) çok küçük yaştaki kızların bekaretlerini bozmaktan çok zevk alıp, bu huyundan ancak iki kız çocuğunun ölümü üzerine vazgeçmiş.

Gelin Süleyman Kani İrtem’in bu konuya ilişkin sözlerine kulak verelim:

Abdülmecid, dokuz, on yaşındaki kızların bikrini izaleden (kızlığını bozmaktan) pek büyük zevk duyardı. Bu kızlardan biri bu yüzden vefat etti; fakat o yine bu iptilasından vaz geçmedi. Bu hadise ikinci bir defa tekerrür edince, zavallı bir kızcağız daha kendisinin bu behimi (hayvani) ihtirasına kurban gidince, Abdülmecid artık insaf etmiş, nefs-i hümayununu bu caniyane zevkten mahrum bırakmaya razı olmuştur.

Evet, Süleyman Kani İrtem, Osmanlı Sarayı ve Haremin İçyüzü adlı kitabında bunları ve Abdülmecid’in seks hayatına ilişkin su yüzüne çıkmamış konuları anlatıyor.

Ha, “Süleyman Kani İrtem de kim”, “Bunları nereden bilecek” diyenler için de….

Süleyman Kani İrtem (1875, Selanik — 1945, İstanbul): Türk yönetici, ilk öğrenimine Selânik’teki Feyziye mektebinde başladı. 1896 yılında mülkiye mektebini bitirdiktensonra kaymakamlık, mutasarraflık ve valilik yapmıştır. İstanbul valisi olarak görev yaparken Damat Ferit Paşa’nın hükümetince görevden alındı. Çeşitlik gazetelerde tarihle ilgili yazılar yazdı. Eserleri Osmanlı Türkçesiyle yazıldığı için günümüz Türkçesine genel olarak Osman Selim Kocahanoğlu neşretmiştir.

Yorumlayın

Your email address will not be published.